Följt efter det första eventet av Den stora dagen av Kärlek och Tacksamhet den 22 september 2012, är vi glada att åter igen presentera detta världsvida event den 22 Maj, 2016.

70% av jordens yta är täckt av vatten. Det är vattnet som ger näring och gör livet på jorden möjligt. Att ha tillgång till den mest dyrbara varan för liv är en obestridlig rättighet för varje människa att dela med alla levande varelser. Under våra liv är vi i ständig kontakt med detta element som är del av oss själva, precis som vår planet är vi gjorda av mer än 70 % vatten.

Många nya upptäckter och vetenskapliga undersökningar pekar på vår ständiga inverkan på vatten. Genom vårt medvetande gör vi intryck på vattnet och dess molekyler. Den processen sker genom våra tankar och intentioner, och samtidigt påverkar den våra känslor.

• Dessa resultat har vetenskapligt bevisats av det amerikanska forsknings institutet HeartMath som har dokumenterat förekomsten av ett elektromagnetiskt fält runt vårt hjärta, precis som det runt vår jord. Känslor som strömmar från hjärtat genererar det största elektromagnetiska fältet av alla organ i vår kropp. Den elektriska komponenten av hjärtats fält är 60 gånger mer kraftfull än den genererad av den mänskliga hjärnan, och den magnetiska komponenten är mer än 5000 gånger starkare. Därför är känslor det mest kraftfulla fordonet för att inpränta information till materia i den fysiska världen.
• Ett annat bevis har publicerats av den Japanska forskaren Masaru Emoto som spred bilderna av vatten kristaller som formats i vatten som blivit utsatta för musik, ord, intentioner och känslor. De vackraste, mest harmoniska och geometriskt perfekt strukturerade kristaller formas när vi uttrycker känslor av högre vibration så som förlåtelse, kärlek och tacksamhet. Vackra och harmoniska kristallerna har även påträffats i mycket förorenade vatten (i Buenos Aires och andra sydamerikanska städer) där lokalbefolkningen riktade positiva känslor mot det vattnet.

Dessa bevis hjälper oss att förstå hur enorm vår inre kraft egentligen är. En oändlig kraft, buren av våra känslor som emanerar från våra hjärtan, styrd av våra tankar, förseglad av våra ord och manifesteras av våra handlingar. Genom att acceptera det faktum att den verklighet vi lever i skapas av vårt eget kollektiva skapande, så väljer vi att acceptera och ta emot oss själva helt och hållet. Genom att vara enade i en önskan att förändra och tillsammans skapa en ny verklighet, så tar vi fullt ansvar för våra liv.

DAGEN AV KÄRLEK OCH TACKSAMHET är ett ögonblick av djup union av våra hjärtan i medveten tillit som öppnar upp för en ny revolutionerande väg i harmoni med Moder Jord. Idag är vi som ett enda hjärta som vibrerar i samklang för mänskligheten och planeten. Idag väljer vi att leva i de höga vibrationerna av kärlek och tacksamhet, inpräntar dem in i vattnet som är elementet som är förknippas med våra känslor. Idag riktar vi medvetet vår skapande kraft till äkta lycka och känner att vi är en aktiv del av en gemensam dröm, som vi bygger ögonblick till ögonblick.

Namasté!

 

 

MEDITATION FÖR ANSLUTNING TILL OCH EXPANSION AV HJÄRTATS CENTER

Vi anknyter till varandra genom att hålla varandras händer, eller genom att visualisera det. Vi fokuserar varsamt på vår andning och ansluter oss med Moder Jord genom våra andetag. Vi stannar centrerade i våra hjärtan, lyssnar på varje hjärtslag som förenar oss med varje levande varelse. Vi visualiserar rötter som växer från under våra fötter och tränger ned i marken vilket skapar en ännu djupare förbindelse som förenar oss med Moder Jords hjärta. Jord energi kommer upp från rötterna, in i våra fötter och sprider sig i våra kroppar. Sedan anknyter vi till solen genom att visualisera ett ljus inom oss själva som expanderar tills det smälter samman med solens centrum. I vårt hjärtas center så smälter både energierna från jorden och solen samman. Nu lägger vi våra händer på våra hjärtan och känner hur kärleken och tacksamheten växer inuti oss själva tills vi är helt uppfyllda. När vi känner oss till brädden fulla så riktar vi denna energi in i hjärtat på varje människa och levande varelse.

 

VATTEN VÄLSIGNELSE BÖN


Genom att öppna våra hjärtan, emanerar vi höga vibrationer av kärlek och tacksamhet för att rena vattnet och göra det klart och rent som en kristall. Denna vibration expanderar från vårt center och genererar kaskadeffekter i varje hav, sjö, flod och till minsta vattendroppe, regenererar jorden, de människor som dricker från klarheten i denna källa, djur och växter som huserar det välsignade vattnet, varje levande organism på jorden som berör de höga vibrationerna av kärlek och tacksamhet som genereras av renheten i våra intentioner.
Så är det och låt det alltid förbli!

Om du vill organisera ett event i din hemstad, välj en plats nära vatten som är lämplig för meditation. Vi kommer att stödja er att skapa eventet genom att ringa in så många som möjligt för att ansluta sig. Meditationerna kommer finnas tillgängliga som Youtube videor och i mp3-format.
Hitta filerna som finns i eventet från 2012: http://www.essereilcambiamento.it/index.php?page=giornata-dell-amore-e-della-gratitudine ).


PS: Ta med dig en glasflaska fylld med vatten som du skrivit Kärlek och Tacksamhet på, mattor, stolar eller meditation kuddar för bekvämlighet.

 

 

 

 

MEDITATION FÖR ANSLUTNING TILL OCH EXPANSION AV HJÄRTATS CENTER

 

Vi anknyter till varandra genom att hålla varandras händer, eller att visualisera att vi gör det. Vi fokuserar varsamt på vår andning.
Långsamt flödar luften genom lungorna och fyller upp magen.
När vi andas ut, låter vi luften flöda genom våra ben och fötter och låter dem fyllas upp.
Visualisera rötter som växer från under dina fötter och tränger ned i marken och letar sig djupt ned i jorden.
Nu lägger vi våra händer på våra hjärtan.
När vi lyssnar till våra hjärtslag så känner vi det starka bandet vi har med moder jords hjärta och varje levande varelses hjärta.
Vi känner jordens energi stiga upp genom våra rötter, in i fötterna och hur den sprider sig i hela kroppen.
Vi känner solen och anknyter till den. Vi känner dess värme, dess starka och ljusa energi som värmer upp våra kroppar.
Vi visualiserar ett ljus som kommer inifrån vårt hjärtas center och expanderar mot solens ljus och smälter samman med dess centrum.
Tack vare våra hjärtan är vi nu anknutna till både de jordiska energierna och till solens.
Vi hör musik, livets symfoni.
Livet blommar inom oss med varje andetag.
När vi lyssnar på våra hjärtan så tackar vi för den enkla sanningen att vi existerar. Uttrycker tacksamhet till att vara här och nu.
Tack. Tack. Tack.
Vi är tacksamma för livet i oss.
Vi välsignar livet med respekt och kärlek.
Nu lägger vi våra händer på våra hjärtan och känner kärleken och tacksamheten växa inuti oss och helt och håller fyller upp oss.När vi känner oss helt uppfyllda så låter vi kärleken och tacksamheten flöda över till varje människas och levande varelses hjärta.

 

VATTEN VÄLSIGNELSE

 

Centrerade i vår andning och i öppnandet av våra hjärtan så riktar vi vår uppmärksamhet till vattnet.
Älskade vatten, källan till livet och varje levande varelse, till dig riktar vi vår bön som kommer från djupet av våra hjärtan.
Förlåt oss för varje tanke, känsla, gest och handling som inte respekterat livet inuti dig. Vi ber om förlåtelse för allt utnyttjande slösande och förorenande.
Förlåt oss, förlåt oss, förlåt oss.
Idag är vi här i öppnandet av våra hjärtan, tonar in med de högra vibrationerna av kärlek och tacksamhet.
Idag är vi här för att öppna en ny väg för den mänskliga evolutionen, i respekt för livet och för oss själva.
Vi älskar dig och vi tackar dig. Vi älskar dig och vi tackar dig. Vi älskar dig och vi tackar dig.
I öppnandet av våra hjärtan så flödar vi varje hav, varje sjö, varje älv och flod ändå ned till minsta vattendroppe med Kärlek och Tacksamhet.
Med hjälp av våra böner rengör vi och föder på nytt det heliga vattnen och jorden som de livnär. Idag välsignar vi alla som dricker från renhetens källa. Älskade vatten, idag välsignar vi dig med de höga vibrationerna av Kärlek och Tacksamhet så att du kan flöda klar och ren som en kristall på vår moder jord.

Så är det och låt det alltid förbli.

 

 
 
World Heart Meditation and  Water Blessing Prayer only instrumental
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

email: info@essereilcambiamento.it, unisciti@essereilcambiamento.it

Music in 432Hz from Flavia Vallega: http://flaviavallega432hz.wix.com/cantodelalma

• Institute of Heart Math: https://www.heartmath.org/