Vi firar med glädje och i en gemenskap med syfte Dagen av Kärlek och Tacksamhet den 23 Juni 2019. Detta event föddes ur en önskan att tillsammans skapa en värld grundad på kraften av kärlek och tacksamhet i solidaritet och samarbete människor emellan för det högsta bästa för mänskligheten och planeten.

Genom att känna den djupa känslan av tillhörighet till den mänskliga familjen, i djup respekt till Moder Jord och alla varelser som bebor den, förenas vi i ett synergistisk nätverk av rena och lysande intentioner för att expandera de höga vibrationerna på planeten. Kontakten till oss själva uppstår från våra hjärtan och styrks av jordning från Moder Jord och av den kollektiva fokuserade tanken. När kärlek flödar från en till en annan, genereras positiva flödande förändringar in i varje människa och lyfter vårt medvetande till upplysning.

Bara när vi är förenade förstärks hjärtats kraft och manifesterar samtidigt viljan att leva i höga vibrationer. Varje gång vi höjer vår frekvens formar vi en verklighet av välvilja och lyskraft och fysiskt manifesterar den verklighet vi önskar i våra hjärtan. I medvetenheten om vår kraft som medskapare av vår mänskliga och spirituella natur är vi förenade i ett enda hjärta som slår i samklang för att bringa ljus och medvetenhet till varje plats på jorden.

DEN STORA DAGEN AV TACKSAMHET är en stund av djup förening av våra hjärtan, i den medvetna tilliten som öppnar en ny väg för den mänskliga evolutionen i harmoni med Moder Jord. På den här dagen går vi in i vårt hjärta och in i mänsklighetens alla hjärtan och skiftar medvetandet från hjärnan till hjärtat.
 
Vi accepterar våra liv med kärlek och tacksamhet och tar ansvar för skapelsen av vår verklighet genom tankar, ord, intentioner, känslor, gester och handlingar. Detta gör vi genom att vända oss till vattnet, elementet som förkroppsligar livet. Vatten är den värdefullaste resursen på planeten: det föder och ger näring till liv, korsar och håller Moder Jord och våra kroppar består av 70% Vatten. Med kärlek och tacksamhet, ber vi om förlåtelse för varje individuell och kollektiv utströmning som inte respekterar livet, Moder Jord och oss själva. Genom vår andning återvänder vi till våra hjärtans center, i hjärtats öppenhet tackar vi.
 
 
 
 
 
12:00 p.m. - WORLD HEART MEDITATION AND WATER BLESSING PRAYER 
 

 

MEDITATION OF CRYSTAL HEARTS

We begin to focus on our breath. Our position is sitting with our feet firmly planted on the ground, or on lotus position. We inhale together ... we perceive the Light flowing in ourselves ... we receive the vital breath that flows through us and we release the light all around us ... radiating it with Gratitude from the center of our heart. We inhale love ... we exhale gratitude .. Light is heat, it is energy, it is love that spreads through all the cells of our body. We thank you for the gift of this moment.

Filled with love and gratitude, we visualize the white roots of peace that depart from our feet or from the root chakra depending on our position. The white roots of light sink deeply into the earth, crossing all the underground layers up to the heart of the planet. We ask permission to enter more deeply into contact with Mother Earth, through her heart at the opening of our heart. We begin to perceive his warm and luminous energy, while we wrap his heart with our roots in an embrace of pure light. The feminine energy of the planet goes back through our roots, reaching the feet ... then the legs and then climbing up along the trunk ... reaching up to our heart ... which expands its light even more intensely ... and then again the energy it goes up through the shoulders .. the arms up to the hands and then again upwards .. crossing the neck, the throat, the head, our third eye, to then radiate from the crown towards the sky ..

We inhale love ... we exhale gratitude ..

We now activate the lower tetrahedron or tetrahedron of the Earth with the tip pointing downwards. It is a pyramid with a triangular base that extends from the breasts downwards towards the heart of the planet. Now, we continue to rise, coming into contact with the sun, crossing the clouds. At the opening of our heart, we ask permission to come into contact with his energy, to connect more deeply to the Sun, through our heart, through his heart. We wrap the sun in an intense light, in a luminous and enveloping embrace. The masculine energy of the sun descends back towards us, through the channel we have created for this connection. The light goes down through the clouds ... until it reaches the crown ... on our third eye. We perceive a flame of light, a flame of an intense fire that burns on our third eye. The shape is the eye of horus, the eye of the sun.

We remain in perception for a few moments, then the light still flows through the throat..through the heart chakra .. down to the bottom .. through all our energy centers..to get to the root chakra or to the feet if we are sitting with our feet firmly on the ground .. to then radiate through the roots in Mother Earth ..

We begin to visualize the upper tetrahedron or tetrahedron of the Sun which extends with the tip facing the sun. We activate the upper tetrahedron or tetrahedron of the Sun. At the center of our heart the fusion of the two complementary energies, feminine and masculine, takes place, and the two tetrahedra unite forming the star tetrahedron, which is given by the perfect intersection of the two tetrahedra that meet in the heart. We perceive a powerful expansion and the body illuminate itself through the new multidimensional vehicle: the body of light that shines with its powerful radiance.

We are centered in our heart .. we listen, in perception of this moment, and we thank them with deep gratitude. In connection with the heart of Mother Earth and of the Father Sun, we ask permission to connect with the heart of the Star of our inner connection to activate our crystal heart, to expand love from the center of ourselves: the Divine Love, in the creation of our sacred space, at the center of our heart.

We ask the loved beings of light, the great masters, the luminous cosmic brothers and sisters who support human evolution for the supreme good, to receive the beams of light from our star of origin on our third eye and the activation of the crystal heart of inner sacred space, in which to recognize beauty and harmony in conscious creation, based on universal love, on compassion for every being on the path of evolution, in the feeling of Unity with the Whole, the All in the One and the One in the Whole. Let's open ourselves to receive the stellar and cosmic light beams ... let's visualize on our third eye the lunar eye, while our heart radiates pure light from its center.

We perceive expansions from the center of our heart, the light of our heart becomes blue and white. Our central axis is illuminated with pure light that flows from bottom to top and from top to bottom. Our light body is active, with the two tetrahedrons coming together. The lower tetrahedron begins to rotate clockwise, while the upper one counterclockwise: spirals of light propagate from the center of our heart, expanding its energy of love.

We remain in this state of listening and perception of the beauty and expansion of the heart, in the feeling of universal love, in divine compassion and union with the Whole for the creation of a reality of light, of a reality of love, in the deep sense of unity and union with the whole, in love and in harmony with every corner of creation.

In our heart the two tetrahedrons are formed, the lower and upper tetrahedron that meet in our center. They are two tetrahedrons that contain our heart within them. We begin to perceive a powerful light that radiates from the center of our heart in all directions, creating beams of rainbow colors. In this here and now a powerful transformation takes place, a powerful expansion: at the center of the two tetrahedra a crystal is formed: the crystal of our heart, the infinite sacred space of universal love, the infinite sacred space of conscious creation.

We visualize the flower of life wrapping our crystal, sealing the conscious creation in universal love, in our most intimate space, at the center of our heart, at the center of our crystal heart. Everyone can perceive, visualize the crystal of his heart: there are different crystals, depending on one's inner opening. We visualize the crystal as its shape arrives and we remember within ourselves, guarding this information for our evolution.

We are now beginning to visualize our growing wings with the opening of our hearts: they are the wings of the human angel, of our divine being on this physical plane and on every level in which we expand our awareness ... in every life of the past and of the future .. honoring our multidimensionality..in recognition of our divine essence .. We remain in listening and in perception of this expansion in the Divine Love, in the awareness that comes from the highest levels. We are deeply connected to the most intimate essence of ourselves: at the center of our heart, where everything is possible, where space and time merge, where our creation is born ... where we are free ... we are free to love ... we are free to be ourselves at the highest levels of awareness and wisdom ..  

We give thanks  for this moment, for being here and now ..

Thanks, we are here and now ..

At the opening of our crystal heart, we create together in the high vibration. In expansion of universal love, of the light of compassion ...

let's inhale love ... let's exhale gratitude ... blessing all the hearts of humanity and Mother Earth.

So it is.

 

 

MEDITATION OF CHAKRAS AND WATER BLESSING  

Now we connect to the oceans, to the blue waters, to the emerald waters, to the crystalline waters ... we imagine we are like a drop that flows into the ocean and pours into many colors and shades. We begin to travel in the form of a drop in the most crystalline, cleanest, purest waters on the planet ... converging in the place closest to our essence, closer to our being.

We arrive at a beach of marvelous colors, a beach of light white, pink and gold colors ... the crystalline waters have various shades ranging from turquoise, emerald and sea water ... just like the stones that shine in the light of our eyes. We observe with tenderness the other living creatures: the colorful fishes, the golden sand, the multiform algae .. They are pure waters from different shades, as we are, as are our essences, different yet very similar.

Looking at ourselves in crystal clear waters we can see ourselves, our most intimate and profound essence, whenever we express the truth that is in us in the full expression of our being. We remain for a few moments in this profound perception of the love of ourselves.

We perceive our crystal heart that lights up, recalled by the purity of the crystalline waters ... we see ourselves through the water ... each of us has reached a precise level in his path. As the waters shine in the sun, like the stars in the sky, a mighty tortoise emerges from the crystalline waters and comes towards us, accompanied on its right side by dolphins and on its left side by whales that start moving around us, generating bubbles of light and splashes of luminous water towards us.

On the beach we can see a grove crossed by a river that flows into the ocean, inhabited by numerous small industrious creatures such as beaver, otter, lynx, porcupine and raccoon. High up, in the sky we hear the call of a hawk, while to the left an heron and to the right an ibis approach us, dancing elegantly on the water.

In full presence of this moment, we open ourselves to receive the awakening of the kundalini energy. We visualize two beams of white light: they are two white serpents, the two energetic polarities, masculine and feminine, which rise from the feet and legs and merge into the first chakra: root chakra. The color is red. The level is that of relations with the physical world in vitality and grounding to Mother Earth. Let's look at the shadow side: fear. We transform the shadow into a light aspect. We transform fear into inner centering and balance. After this transformation we return to our center, integrating in ourselves the dual aspects, the opposites related to this chakra, linked to survival.

Now the two serpents continue to rise and reach the second chakra: sacral chakra. The color is orange. The level is that of relationships with another man or another woman. We begin to perceive this chakra in freedom of movement and relationship. We observe the appearance of shadow: the sense of guilt. Focusing on our breath we transform the sense of guilt into inner stability and security. After the transformation we return to our center. Through our breath, we harmonize in ourselves the two opposites, returning to the central point, to the center of ourselves. We remain in listening and perception of this chakra, linked to desire.

The two serpents continue to rise and reach the third chakra: solar plexus. The color is yellow. The level is that of relations with the human family. We remain in perception of our personal power. Let's look together at the shadow aspect: shame. Focusing on our breath we transform shame into trust and acceptance of ourselves. After the transformation we return to our center, integrating the two opposites in ourselves. We remain in listening and perception of this chakra, linked to the will.

The two serpents continue to rise and reach the fourth chakra: heart chakra. The color is green. The level is that of synthesis of all the inner and outer relationships in the integration of the earthly Self, the human Self, with the spiritual Self, the Higher Self. At the heart of our heart is the perfect integration of masculine and feminine energies. We observe the shadow aspect: inner pain. Focus on our breath we transform into the aspect of light: the unconditional love towards ourselves and towards all the inner and outer parts. After the transformation we return to our center, integrating in ourselves the dual aspects, the aspects of shadow and light. We remain in listening and perception of this chakra, linked to love.

The two serpents continue to rise and reach the fifth chakra: throat chakra. The color is blue. The level is that of relationships with ourselves, with our inner world in the affirmation of ourselves, of our inner truth. Let's look at the shadow aspect: the lie, the omission of the truth. Focus on our breath we transform into the aspect of light: the purity and self-determination of our being. After the transformation we return to our center, integrating the dual aspects into ourselves, recognizing the perfection of the whole. We remain in listening and perception of this chakra, connected to communication.

The two serpents continue to rise and reach the sixth chakra: the third eye. The color is indigo, blue. The level is that of relations with the invisible world, in spiritual power and in connections to the higher levels. We observe the appearance of shadow: the illusion of separation. Focusing on our breath we transform into the aspect of light: the vision of the One, the vision of Unity. After the transformation we return to our center, integrating in ourselves the dual aspects, the two polarities. We remain in listening and perception of this chakra, linked to intuition. The two snakes merge in the third eye: union of the eye of the sun with the eye of the moon, integration of the solar eye with the lunar eye, the perfect union of the left hemisphere and the right hemisphere of our brain: the divine vision, the universal vision.

A single beam of light departs from the third eye towards the seventh chakra: the crown chakra. The color is purple. The level is that of relations with other dimensions and with the cosmos, in the full awareness of ourselves, of our divine being. We observe the appearance of shadow: the earthly attachment. Focusing on our breath we transform into the aspect of light: the awareness of the One, the awareness of Unity, activating new universal connections, becoming channels of awareness, bringing it into physical matter. After the transformation we return to our center, integrating in ourselves the dual aspects, the two polarities. We remain in listening and perception of the seventh chakra, linked to the awareness of the soul.

The kundalini energy expands from the seventh chakra, merging with the All, with the whole, with the cosmos, in the perfect Union and in the Sense of Unity with the Whole.

We perceive this process that occurs in ourselves. It is a process of rebirth. We thank for the gift of this moment and for being here and now. We feel the heat, the energy moving in each chakra. The energy vortexes occur in each of the chakras simultaneously in a clockwise and counter-clockwise direction, in the completion, in the fusion of the complementary energies, in the integration of the polarities in ourselves, in each level of experience, associated with each chakra.

To seal this moment, in perfect union we visualize the cross of Ankh ☥ that unites all the chakras, all the energy centers, sealing this moment of deep purification and inner integration in the harmonization of the dual aspects in ourselves to transcend duality and ascend to a higher level of awareness.

We visualize the cross of Ankh that extends vertically and horizontally to the height of our heart, symbol of rebirth, symbol of unification, symbol of integration of opposites, of masculine and feminine. The cross of Ankh is filled with light and in parallel each energy center is illuminated, bringing new awareness to ourselves, bringing harmonization into our most intimate being, the awareness of the One, of Unity. Inwardly transformation and integration take place, raising us to a new level of awareness.

We thank with deep Gratitude for the gift received, we thank the beloved beings of light, the great masters, the luminous cosmic brothers and sisters, who support the human evolution for the highest good and we turn to Water, held by the hand, to offer our prayer of forgiveness and blessing.

 

Beloved Water, we turn to You with respect and love.

By assuming full responsibility for our lives, we humbly ask you for forgiveness for every word, every gesture, every thought, every action, every emotion that has not respected the life that is in you.

Forgive us..forgive us..forgive us..

We love you and we thank you .. We love you and we thank you .. We love you and we thank you ..

We respect you .. We respect you .. We respect you ..

Thanks.. thanks.. thanks..

We are the children of light and in the light we are reborn .. in every here and now .. in recognition of who we really are, of our most intimate and profound nature .. we are channels of infinite cosmic light, of universal intelligence manifested on the physical-material level .. we are united in one heart that beats for humanity and for Mother Earth.

Today we are free to love .. we are free to be what we are ..

We are free to create a world of light and love in the center of our heart.

Today we bless every sea, every river, every stream, every lake, every spring, every water that flows on our planet until we reach the smallest drop of water, so that it can return to flow clear and pure as a crystal on the beloved Mother Earth.

With love and gratitude, So it is.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We are many small drops but every drop combined with the other forms the whole ocean. Join the wave of Change in the high vibrations of Love and Gratitude!
 
You you want to become organizer in your city please send us an email to info@essereilcambiamento.it.

Please Note: bring a water bottle with the words Love and Gratitude, and mats, seats, meditation pillows to be comfortable.
 
 
ACKNOWLEDGMENTS 
 
We thank the Japanese scientist Masaru Emoto for having documented the ability of water to store memories in the form of harmonic crystals in case of positive vibrations and for having left us the water prayer. We thank the non-profit organization Emoto Peace Project for the collaboration on the distribution of the "Message from Water" children's booklet, in order to educate children about the awareness of water. We also thank the American research institute HeartMath for documenting the most powerful energy field in our body that is located in the human heart. The electromagnetic field, formed by our heart, reproduces the planet's electromagnetic field in scale, highlighting the profound connection with Mother Earth and with every form of life in the mathematical and geometrical perfection of our universe. We thank scientific researcher Roger Nelson for documenting the effects on human consciousness of the events of Love and Gratitude in the Global Consciousness Project. We thank the staff of Be the Change “Essere il Cambiamento”, the translators, the musicians and singers and all those that make this marvelous event possible every year.
 
Musica e suoni - Gong Neidagong - www.neidan-gong.it - gong@armoniesonore.it

_____

 
_____ 
• Japanése 日本の: "Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte, Makoto no Daiwa no Miyo ga Nari natta" 宇宙の 無限の 力が 凝り凝って 真の 大和の み世が 生り成った
• Italiano: "Il Potere Eterno dell'Universo si è riunito per creare un mondo di vera e grande armonia" 
• English: "The Eternal Power of the Universe has gathered itself to create a world of true and great harmony"
• Español: "El poder eterno del Universo se ha reunido para crear el mundo de verdadera y grande harmonia."
• Français: "Le pouvoir éternel de l'univers s'est rassemblé pour créer un monde de vérité et de grande harmonie."
• Deutsch: "Die unendliche Kraft des Universums hat sich vereint, um eine Welt wahrer und großer Harmonie zu erschaffen"
• Português: "O poder eterno do universo reuniu-se para criar o mundo de verdadeira e grande harmonia."
• Românesc: "Puterea eternã a Universului sa unit pentru a crea o lume de o adevãratã si mãreatã Armonie."
• Sveska: "Universums eviga kraft har samlats sig själv för att skapa en värld av sann harmoni."
• Chinese 中國語文: "Yǔzhòu zhōng yǒnghéng de lìliàng huìjù shì wèile chuàngzào chū zhēnzhèng dà héxié de shìjiè" 宇宙中永恒的力量汇聚是为了创造出真正大和谐的世界


Page on facebook - Group on facebook - General Event on facebook - e-mail